PhDr. Ing. Alois K o n e č n ý
Má (některá) studia na životní cestě:

1976
Vysoká škola zemědělská Brno, dnes Mendelova univerzita, Agronomická fakulta
Diplomová práce v?rámci mezifakultních studií na Vysoké škole veterinární na téma Lipoperoxidace ptačích erytrocytů“
Titul inženýr Ing.

1980
Vysoká škola zemědělská Brno, Agronomická fakulta,
katedra pedagogiky
Postgraduální doplňkové, pedagogické studium, Závěrečná práce na téma:
Aktualizace tematického celku Plemenářská práce“
Získání aprobace: biologie, živočišná výroba

1983
Státní plemenářské podniky
Závěrečná práce specializace kurzu pro přípravu k atestaci
Téma práce Zhodnocení dosavadních výsledkù v obnově ZS“

1991
Kurz Reiki Praha pod vedením mistra ThDr. Mari Hall

1996
NEBS Management Britská Llandrillo college, 6 semestrů
-řízení lidských zdrojů
-řízení informací
-řízení finančních zdrojů
-řízení výrobků a služeb

2002 - 2005
Univerzita Palackého v?Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie
Postupová zkouška (tzv.Bc) jednooborové psychologie
Obecná psychologie, Vybrané otázky obecné psychologie, Sociální psychologie, Klinická psychologie,Psychodiagnostika dětí, Psychodiagnostika dospělých,
Závěrečná písemná práce Rychlost reakce“

2006
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie
Státní magisterská zkouška jednooborové psychologie
Klinická psychologie, Psychologie práce, Poradenská psychologie, Psychologie osobnosti,
Získání aprobace na výuku psychologie
Diplomová  práce  Rychlost reakce v sebeobraně“
Titul magistr psychologie Mgr.

2007
Univerzita Palackého v?Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie
Státní rigorózní zkouška jednooborové psychologie
Pedagogická psychologie, Filozofie
Rigorózní doktorská práce na téma: Rychlost reakce v sebeobraně“
Titul doktor filozofie, specializace psychologie PhDr.

2008
Úvodní kurz hypnózy v Kroměříži pod vedením Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc