Výzkumné práce

PhDr. Ing. Alois Konečný

Vysoká škola zemědìlská Brno, Agronomická fakulta

Diplomová práce na téma "Lipoperoxidace ptačích erytrocytů"Vysoká škola zemědělská Brno, Agronomická fakulta, katedra pedagogiky

Postgraduální doplňkové, pedagogické studium

Závěrečná písemná práce na téma "Aktualizace učiva tematického celku "Plemenářské práce"...Státní plemenářské podniky

Závìrečná práce specializačního kurzu pro přípravu k atestaci

Téma práce: "Zhodnocení dosavadních výsledků v obnově ZS..."Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Postupová zkouška:

Závěrečná písemná práce "Rychlost reakce"Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Magisterská zkouška:

Závěrečná písemná práce "Rychlost reakce v sebeobraně"Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Doktorská, rigorózní zkouška:

Závěrečná písemná práce "Rychlost reakce v sebeobraně"Budo centrum

Heuristická analýza v sebeobraněBudo centrum

Psychologie budóDále jsem dělal vedoucího práce 14ti diplomantům.

Napsal jsem tři vysokoškolské učebnice Úpoly, sebeobraně
.