Poradna nabízí zejména:

• poradenství v oblasti školství, studia, výběru vhodné školy, strategie studia...
• poradenství v oblasti výběru vhodného povolání...
• poradenství v oblasti psychologie násilí, zde i činnost soudního znalce
• psychodiagnostiku, zde máme velké množství testů, některých i vlastních
• hypnoterapii
• regresní terapii
• zenové session - vždy o prázdninách - pro rozvoj pravé hemisféry....
• artterapii se zaměřením na fotografii aj.
• přednášky, školení v oblasti psychologie...
• možnost distančního studia psychologie a vedení studenta ke zkouškám, pomoc při zpracovávání písemností...

•cvičení sebeobrany Ji-Jitsu se zaměřením na psychologii boje

•máme ve vlastnictví velké množství klíčové literatury, kolem 1000 titulů...